İslam Kurumları ve Medeniyeti – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür ögelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir? A) Adâlet B) Dil C) Din D) Değişim E) Teknoloji 2. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri…

Devam

İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular 1

1. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir? A) Örf B) İstihsan C) Hiyel D) İcmâ E) Mürsel maslahat 2. Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir? A) Istıshab B) Temyiz C) Tercih D) Tahrîc E) İstidlal 3.…

Devam
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12