İslam Kurumları ve Medeniyeti – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür ögelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir? A) Adâlet B) Dil C) Din D) Değişim E) Teknoloji 2. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri…

Devam

İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular 1

1. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir? A) Örf B) İstihsan C) Hiyel D) İcmâ E) Mürsel maslahat 2. Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir? A) Istıshab B) Temyiz C) Tercih D) Tahrîc E) İstidlal 3.…

Devam

Hadis Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Yazı bilmenin önemini B) Gençken ilim öğrenmenin kalıcılığını C)Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini D) İlim öğrenmede cesaretin önemini E) Hadisin önemini kavradıklarını 2. Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir? A) Tasavvuf B) İslam Tarihi C) İslam Mezhepleri…

Devam
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12