DHBT NOKTA ATIŞI 7 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ – ARİF ARSLANER (ARİF HOCAM)

Soru çözerken öğreten muhteşem Arif Hocam sorularını kaçrmayın... Neden bu denemeyi almalıyım? Bu deneme sınavı sana eksik konularını hatırlatır.  Ösym tarzı, orjinal, yeni nesil sorular ile gerçek sınav heyecanı yaşarsın. DHBT'de çıkabilecek soruları SİZE gösterir. Çünkü bu sınavlar, DHBT mantığıyla hazırlanmış, örnek nitelikteki sorulardan oluşur. Bu nedenle çözülemeyen soruların göz ardı edilmemesi ve sınavdan sonra…

Devam

DHBT Hazırlık Kitabı – Sorularla Öğreniyorum – Arif Hocam

Değerli okuyucularımız, Elinizdeki bu kitap Din hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarında tüm adaylara hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Bilindik kitaplardan farklı olarak konular ünite ünite soru cevap şeklinde hazırlanmış, bölüm sonları testler ile desteklenmiştir. “Sorularla Öğreniyorum” ÖZET KİTAP NİTELİĞİNDE, ezberlemeden öğreten “Arif Hocam” tekniği sayesinde konuları daha rahat öğrenecek bu bilinçli çabayı siz de farkedeceksiniz.…

Devam

2020 Dhbt sınavına hangi kaynaklardan çalışmalıyım?

DHBT Sınavlarına hazırlanmak için ÖSYM’nin sorumlu kaynaklarından çalışmanız gerekmektedir. DDY YAYINLARI  sizin için bu kaynakları tek tek okuyup, özetledi. Muhkem serisi, isminden de anlaşıldığı gibi konuya hâkim, en kapsamlı ve detaylı konu anlatımına sahiptir. ÖSYM’nin yayımladığı klavuzdaki tüm konular gereksiz bilgi kirliliğinin önüne geçilerek tek tek özetlenmiştir. Ortaöğretim Seti Önlisans- Lisans Seti Tüm Adaylar Başucu Kitabı - Sorularla…

Devam

Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın yetiştirmek istediği “iyi insan” özelliklerinden biri değildir? A) Kendisi için istediğini, başkaları için de istemesi B) Sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi C) Allah’tan korkması, kuldan utanması D) Hakka ve haklıya itibar etmesi E) Hiçbir işte yarış içine girmemesi 2. Allah Teâlâ’nın kâinatı belirli bir ölçü ve kanuna göre yaratmasının Kur’an…

Devam

Yaşayan Dünya Dinleri – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Ruhun, bedendeyken yaptığı işlerin sonucuna uygun olarak yeni bir bedende dünyaya gelmesine ------- adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) samsara B) puja C) niganthan D) sanksar E) reenkarnasyon 2. Aşağıdakilerden hangisi dinler tarihi alanında Türkçe olarak yazılan ilk eserdir? A) Mehmet Şemseddin, Tarih-i Edyan B) Mahmut Esat, Tarih-i…

Devam

Din Sosyolojisi – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) E. Durkheim B) A. Comte C) J. Wach D) P. L. Berger E) M. Weber 2. -------, İbn Haldun'un Kitabü'l İber adlı büyük tarihinin girişi ve birinci kitabıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A) el-Umran B) Kitabu…

Devam

Kelam’a Giriş – Dönem Sonu Çıkmış Sorular

1. Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mâturîdî B) Fârâbî C) Bakillânî D) Gazzâlî E) Vâsıl b. Atâ 2. Gazzalî'nin ilim tasnifinde kelâm ilminin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir? A) Fer'î ilimler B) Küllî ilimler C) Felsefî ilimler D) Riyazî ve mantıkî ilimler E) Aklî ilimler 3. Kelâm ilminde “Allah’ın birliği”…

Devam

Hadis – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Hz. Peygamber'in (s.a.s) kendini “öğretmen” olarak tanıtması aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır? A) Tecrübî her bilgide ümmete bilgi vermek zorunda olması B) Ashaba sadece Kur’ân’ı öğretmesi C) Kendisine yapılan hakaret ve eziyetlere karşılık vermemesi D) Tebliğin teorik değil, pratik olması E) İnsanlara karşı güler yüzlü olması 2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) Kur’ân ayetlerini açıklamaya…

Devam

Türk islam Edebiyatı – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi didaktik gaye taşıyan eserlerden biri değildir? A) Akâidnâme B) Kur’an tercümeleri C) Surnâme D) Menâsik-i Hac E) Siyer-i Nebi 2. Genellikle âşık edebiyatı, halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin toplandığı anonim mahiyette bir mecmua türü olarak tarif edilen eserlere ne ad verilir? A) Tabakat B) Müntehebât C) Mesnevî D) Divan E) Cönk 3.…

Devam

Tefsir Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden biri değildir? A) Osman b. Affan B) Ömer b. el-Hattab C) Ali b. Ebi Talib D) Muâz b. Cebel E) Ömer b. Abdilaziz 2. Aşağıdakilerden hangisi tedvin dönemi müfessirlerinden biridir? A) Mücahid b. Cebr B) Abdullah b. Abbas C) Abdullah b. Mesud D) Mukatil b. Süleyman E) Ata b. Ebi…

Devam
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12