Baş Ağrısı Neden Olur?

Ana unsurlar

 • Baş ağrısı bozuklukları, sinir sisteminin en sık görülen bozuklukları arasındadır.
 • Yetişkin nüfusunun yaklaşık yarısının son bir yılda en az bir kez baş ağrısı geçirdiği tahmin edilmektedir.
 • Tekrarlayan baş ağrısı ile karakterize baş ağrısı bozuklukları, kişisel ve toplumsal açıdan ağrı, sakatlık, hasar görmüş yaşam kalitesi ve finansal maliyet ile ilişkilidir.
 • Dünya çapında, baş ağrısı bozukluğu olan bir azınlık insana bir sağlık uzmanı tarafından uygun şekilde teşhis konur.
 • Baş ağrısı, dünya çapında göz ardı edilmiş, yeterince tanınmamış ve yetersiz tedavi altına alınmıştır.

Baş ağrısı bozuklukları nelerdir?

Başağrısı bozuklukları, nükseden baş ağrısı ile karakterizedir ve sinir sisteminin en sık görülen bozuklukları arasındadır. Baş ağrısının kendisi, migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı gibi az sayıdaki birincil baş ağrısı bozukluklarının ağrılı ve sakatlayıcı bir özelliğidir. Baş ağrısı, diğer koşulların uzun bir listesine neden olabilir veya ikincil olarak ortaya çıkabilir, en yaygın olanı ilacı aşırı kullanılan baş ağrısıdır.

Baş ağrısı rahatsızlıkları ne kadar yaygın?

Genel olarak, mevcut baş ağrısı bozukluğunun yetişkinler arasındaki yaygınlığın (geçen yıl en az bir kez semptomatik) yaklaşık% 50 olduğu tahmin edilmektedir.Dünyadaki 18-65 yaşlarındaki yetişkinlerin üçte üçü son bir yıldır baş ağrısı yaşıyor ve bu kişiler arasında% 30 veya daha fazla kişi migren bildirmiştir. Baş ağrısı, her ayın 15 veya daha fazla günü, dünyanın yetişkin nüfusunun% 1.7-4’ünü etkiler.Bölgesel farklılıklara rağmen, baş ağrısı bozuklukları, her yaştan, ırktan, gelir seviyesinden ve coğrafi alanlardan etkilenen dünya çapındaki bir sorundur.

Baş ağrısı rahatsızlıklarından kaynaklanan yük nedir?

Baş ağrısı sadece ağrılı değil, aynı zamanda da etkisiz hale getiriliyor. 2013 yılında güncellenen Dünya Çapında Hastalık Yükü Çalışması’nda, migren tek başına, engellilik nedeniyle yıllar boyunca dünya çapında altıncı en büyük nedeni (YLD) bulmuştur. Baş ağrısı bozuklukları topluca üçüncü sırada yer almaktadır.

Baş ağrısı bozuklukları, bazen önemli kişisel acılar, yaşam kalitesinin bozulması ve mali masraflar gibi kişiler üzerinde fark edilebilir bir yük getirmektedir. Tekrarlayan baş ağrısı saldırıları ve çoğu zaman bir sonraki ölüm korkusu, aile hayatına, sosyal yaşama ve istihdama zarar verir. Kronik baş ağrısı bozukluğuyla başa çıkma çabası, bireyi başka hastalıklara da yatkın hale getirebilir. Örneğin, anksiyete ve depresyon, migrenlilerde sağlıklı bireylere göre çok daha yaygındır.

Baş ağrısı bozukluklarının türleri

Migren, gerginlik tipi baş ağrısı ve ilaç kullanan baş ağrısı halk sağlığı açısından önemlidir, çünkü yüksek düzeyde bir sakatlık ve kötü sağlık düzeyinden sorumludurlar.

Migren
 • Birincil baş ağrısı bozukluğu.
 • Migren genellikle ergenlik döneminde başlar ve çoğu 35 ila 45 yaş arasındaki insanları etkiler.
 • Kadınlarda hormonal etkiler nedeniyle genellikle yaklaşık 2: 1 oranında yaygındır.
 • Beyinde derin bir mekanizmanın harekete geçirilmesi, başın sinirleri ve kan damarlarında ağrıyı üreten enflamatuar maddelerin salınmasına yol açar.
 • Migren tekrarlayan, çoğu zaman yaşam boyu ve tekrarlanan saldırılarla karakterizedir.
 • Saldırılar genellikle şunları içerir:
  • Baş ağrısı:
   • ılımlı veya şiddetli yoğunluk
   • tek taraflı
   • titreşen kalitede
   • rutin fiziksel faaliyetlerle ağırlaştırılmış
   • 2-3 gün arası süreyle
  • mide bulantısı (en karakteristik özellik);
  • Saldırı sıklığı, yılda bir kez ve haftada bir kez arasında herhangi bir yerde;ve
  • Çocuklardaki saldırılar daha kısa süreli olma eğilimindedir ve abdominal belirtiler daha belirgindir.
Germe tipi baş ağrısı (TTH)
 • TTH en yaygın baş ağrısı bozukluğudur.
 • Aylık 15 günden daha kısa sürede gerçekleşen episodik TTH, bazı popülasyonların% 70’inden fazlası tarafından bildirilmektedir.
 • Ayda 15 günden fazla süren kronik TTH, yetişkinlerin% 1-3’ünü etkiler.
 • TTH çoğunlukla gençlik yıllarında başlar ve her iki erkeğe üç kadını etkiler.
 • Mekanizması stresle ilişkili olabilir veya boyunda kas iskelet sistemi sorunları ile ilişkili olabilir.
 • Episodik TTH atakları genellikle birkaç saat sürer, ancak birkaç gün sürebilir.
 • Kronik TTH aralıksız olabilir ve epizodik TTH’den çok daha fazla sakat bırakıcıdır.
 • Bu baş ağrısı basınç ya da sızdırmazlık olarak tanımlanır, genellikle başın etrafında bir bant gibi, bazen boynuna veya boyundan yayılır.
Küme Başağrısı (CH)
 • Birincil baş ağrısı bozukluğu.
 • CH nispeten nadirdir, 1000 yetişkinde 1’den azı etkilemektedir ve her bir kadına altı erkek etkilemektedir.
 • CH’u geliştiren çoğu kişi 20 ya da daha büyük yaşta.
 • Sıklıkla tekrarlayan (günde birkaç kez), kısa ama son derece şiddetli baş ağrısı, genellikle bir gözde göz çevresindeki veya göz çevresindeki gözün yırtılması ve kızarması ile burun akar ve etkilenen tarafta ve göz kapağında tıkanır düşebilir.
 • CH, epizodik ve kronik formlara sahiptir.
İlaç aşırı kullanımı baş ağrısı
 • SB, baş ağrısı tedavisinde kronik ve aşırı ilaç kullanımından kaynaklanmaktadır.
 • SB en yaygın görülen sekonder baş ağrısı bozukluğudur.
 • Bazı popülasyonların% 5’ine kadar, kadınlar erkeklerden daha fazla etkileyebilir.
 • SB, tanımdan daha çok günde gerçekleşir, baskıcıdır, kalıcıdır ve çoğunlukla uyanmada en kötü halindedir.

Baş ağrısının sosyal ve ekonomik yükü

Baş ağrısı bozuklukları toplumla ilişkili özürlülük ve finansal masraflar göz önüne alındığında halk sağlığı açısından endişe kaynağıdır. Baş ağrısı bozuklukları, üretken yıllarda (geç 10’lu ila 50’li yıllar arasında) en zahmetli olduğu için, finansal maliyetlerinin topluma – esasen kayıp çalışma saatlerine ve verimliliğin azalmasına ilişkin – tahminleri büyüktür. Örneğin Birleşik Krallık’ta, yalnızca migren nedeniyle her yıl yaklaşık 25 milyon çalışma veya okul günü kaybedilir; bu mali maliyet TTH ve SB tarafından birleştirilebilir. Tıbb uygulayıcılara danışmanlık nedenleri arasında baş ağrısı yüksek: Bir ankette nörolojik konsültasyonların üçte biri baş ağrısı içindi.

Bununla birlikte, baş ağrısı sorunu olanların çoğunda etkili bakım yapılmamaktadır.Örneğin, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’ta, migrenle özdeşleştirilenlerin yalnızca yarısı, önceki 12 ayda baş ağrısı ile ilgili nedenlerden dolayı doktor görmüş ve sadece üçte ikisi doğru teşhis konmuştu. Çoğu sadece reçetesiz ilaçlara bağımlıydı.

tedavi

Baş ağrısı bozukluklarının uygun tedavisi, sağlık uzmanlarının eğitimi, doğru tanı ve koşulların tanınması, uygun maliyetli ilaçlarla uygun tedavi, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve hasta eğitimi gerektirir. Baş ağrısı rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan ana ilaç sınıfları şunlardır: analjezikler, anti-emetikler, spesifik anti-migren ilaçları ve profilaktik ilaçlar.

Etkili bakım engelleri

Sağlık hizmeti sunucuları arasında bilgi eksikliği temel klinik engel oluşturmaktadır. Dünya çapında, ortalama sadece 4 saatlik lisans eğitimi, baş ağrısı bozuklukları konusunda öğretim görevlisine adanmıştır. Baş ağrısı bozukluğu olan çok sayıda insan teşhis edilip tedavi edilmemektedir: Migren veya TTH’li hastaların sadece% 40’ı profesyonel olarak teşhis edilirken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olanların sadece% 10’u teşhis edilmektedir.

Zayıf bilinç genel halkı kapsar. Baş ağrısı bozuklukları, çoğunlukla episodik oldukları için ölüm cezasına çarptırılmamaları ve bulaşıcı olmaması nedeniyle halk tarafından ciddi olarak algılanmamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki düşük danışma oranları, birçok etkilenen kişinin etkili tedavilerin var olduğunu bilmediğini gösterebilir.Baş ağrısı bozukluğu olan kişilerin yarısının kendiliğinden tedavi edildiği tahmin edilmektedir.

Sağlık masraflarını sınırlamaya çalışan birçok hükümet, toplumdaki baş ağrısı yükünü kabul etmiyor. Baş ağrısı bozukluklarını uygun şekilde tedavi etmek için kaynaklar tahsis edildiğinde, baş ağrısı tedavisinin doğrudan maliyetlerinin, (örneğin kayıp çalışma günlerini azaltarak) yapılabilecek büyük dolaylı maliyet tasarruflarına kıyasla daha az olduğunu kabul etmeyebilirler.

DSÖ yanıt

Bu belirgin yükler harekete geçme çağrısı yapıyor. DSÖ bunu tanır ve Başını Ağrıtaya Karşı Küresel Kampanya’da Sivil Toplum Kuruluşu The Lifest The Burden ile ortaktır. Bu girişim 2004 yılında başlamış olup, sadece baş ağrısı bozukluklarının farkına varmayı değil, aynı zamanda baş ağrısı bakımının kalitesini artırmak ve dünya çapında erişimini amaçlamaktadır. DSÖ, baş ağrısı bozukluklarından kaynaklanan yükü ve bunları azaltmak için mevcut kaynakları açıklayan baş ağrısı bozuklukları Atlası’nı 2011’de yayınladı.

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üviversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor...

Bir cevap yazın