AÖF ARAPÇA 1 – ÜNİTE 1 – MERFU MUNFASIL ZAMİRLER

Ayrık Özne Zamirleri
Özne, cümlenin temel ögelerinden biridir. Öznenin yerine
kullanılan, onun yerini tutan sözcüklere zamir diyoruz. Zamirler bir dilde ifadenin en güçlü ögelerinden birini oluşturur.
Arapçada kişi zamirlerinin sayısı Türkçedekinden farklı olarak
14’tür. Bu farklılık, Arapçada eril-dişil ayırımı olmasından ve
ayrıca iki kişiye özgü ikil zamirinin bulunmasından kaynaklanır. Diğer yandan Arapçada tüm sözcükler yapıları bakımından
eril ve dişil olarak ayrılırlar.

Değerlendirme

Yazar: Arif Arslaner

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonrada sağlık eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak İlahiyat okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu... Hâlâ öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor...

Bir cevap yazın