İslam Kurumları ve Medeniyeti – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Kişisel veya toplumsal, dostane veya düşmanca hemen her ilişkide kendisini hissettiren hukuk, ahlâk, örf ve âdet gibi temel kültür ögelerinin çoğu aşağıdaki hangi manevi kültür unsurunun etkisi altında şekillenmiştir? A) Adâlet B) Dil C) Din D) Değişim E) Teknoloji 2. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye döneminde Mekke halkının anlaşmazlık ve ihtilâf hallerinde başvurdukları hukuk kurumlarından biri…

Devam

İslam Hukukuna Giriş – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular 1

1. Kıyası etkin bir biçimde kullanan Ebu Hanife’nin, kıyasın hedeflenen neticeye ulaştırmadığı durumlarda kullandığı delil aşağıdakilerden hangisidir? A) Örf B) İstihsan C) Hiyel D) İcmâ E) Mürsel maslahat 2. Mezhebin kurucu imamlarının içtihat ve yorumlarından çıkarılan genel kurallarla meselelerin hükme bağlanmasına ne ad verilir? A) Istıshab B) Temyiz C) Tercih D) Tahrîc E) İstidlal 3.…

Devam

Hadis Tarihi ve Usulü – Dönem Sonu – Çıkmış Sorular

1. Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Yazı bilmenin önemini B) Gençken ilim öğrenmenin kalıcılığını C)Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini D) İlim öğrenmede cesaretin önemini E) Hadisin önemini kavradıklarını 2. Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir? A) Tasavvuf B) İslam Tarihi C) İslam Mezhepleri…

Devam

AÖF İlahiyyat hangi dersler okutulur?

I.YARIYIL (Güz Dönemi) Ders Kodu    Ders Adı ARA1001    Arapça I (APÇ) BİL101U    Temel Bilgi Teknolojileri I İLH1001    İslam İnanç Esasları İLH1002    İslam İbadet Esasları İLH1003    İslam Ahlak Esasları İLH1004    İlk Dönem İslam Tarihi İLH1005    İslam Sanatları Tarihi II.YARIYIL (Bahar Dönemi) Ders Kodu    Ders Adı ARA1002    Arapça II (APÇ) İLH1006    Tefsir Tarihi ve Usulü İLH1007    Hadis…

Devam
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12