LGS Konuları Nelerdir?

2017-2018 TEOG sınavında hangi konlardan sorumlu olduğunuzu buradan bulabilirsiniz.
TEOG SINAVI MATEMATİK KONULARI
1. DÖNEM TEOG KASIM AYI TEOG MATEMATİK KONULARI
Çarpanlar ve Katlar
– Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı
– İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar;
– Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığı

Üslü İfadeler
– Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şekli,
– Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanmak,
– Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler
– Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetleri
– Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimi,.

Kareköklü İfadeler
– Tam kare doğal sayıları
– Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişki
– Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğu
– Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
– Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri
– Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
– Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

2. DÖNEM TEOG NİSAN AYI TEOG MATEMATİK KONULARI
Çarpanlar ve Katlar
EBOB-EKOK
Aralarında Asal Sayılar
Üslü Sayılar
Üslü Sayılarla İşlemler
Bilimsel Gösterim
Tam Kare Doğal Sayılar – Kareköklü İfadeler
Gerçek Sayılar
Köklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazmak.
Köklü sayılarla çarpma ve bölme işlemleri.
Basit olayların olma olasılığı
“Daha fazla”, “eşit” ve “daha az” olasılıklı olaylar.

Olasılığın değeri, kesin ve imkansız olaylar.
Üçgende kenarortay, açıortay ve yükseklik.
Üçgende iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişki.
Üçgen çizimi
Pisagor Bağıntısı
Nokta, doğru ve düzleme göre dönme hareketi.
Orijin ve eksenlere göre yansıma ve öteleme hareketleri.
Cebirsel ifadeler ve iki cebirsel ifadenin çarpımı.
Özdeşlikler
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma.
Eşlik ve benzerlik, benzerlik oranı.
Doğrusal denklemler ve grafikleri
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler.
İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemleri.
Bir bilinmeyenli eşitsizlikler, çözüm kümeleri ve sayı doğrusunda gösterim.

1. DÖNEM TEOG KASIM AYI TEOG FEN BİLİMLERİ KONULARI

1 – Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Mitoz Bölünme
Kalıtım
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
DNA ve Genetik Kod
Genetik Mühendisliği
Biyo Teknoloji
Mutasyon
Modifikasyon
Adaptasyon ve Evrim
2 – Kuvvet ve Hareket
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Yoğunluk

2. DÖNEM TEOG NİSAN AYI TEOG FEN BİLİMLERİ KONULARI
Gazların Kaldırma Kuvveti
Katıların Basıncı
Sıvıların Basıncı
Gazların Basıncı
3 – Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Elementlerin Sınıflandırılması
Periyodik Sistem
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Asitler-Bazlar
Su arıtımı

4 – Ses
Sesin özellikleri
Müzik ve Fen
Ses bir enerji türüdür
Ses Hızı

5 – Maddenin halleri ve ısı
Isı ve sıcaklık kavramları
Öz Isı
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
Eritme-donma ısısı
Buharlaşma ve yoğuşma ısısı
Isınma-soğuma eğrileri
6 – Canlılar ve Enerji İlişkileri
Besin zincirinde enerji akışı
Fotosentes
Solunum

TEOG SINAVI TÜRKÇE KONULARI
1- Fiilimsiler
2- Cümlenin Öğeleri
3- Sözcükte Anlam
4- Cümlede Anlam
5- Paragrafta Anlam
6- Deyimler – Atasözleri – Özdeyiş
7- Yazım Kuralları
8- Noktalama İşaretleri
9- Edebi Türler ve Söz Sanatları

TEOG SINAVI İNGİLİZCE KONULARI
1. Friendship
2. Teen Life
3. Cooking

TEOG SINAVI İNKİLAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
1. Bir Kahraman Doğuyor
2. Milli Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
3. Ya İstiklal Ya Ölüm

TEOG SINAVI DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KONULARI
1. Kaza ve Kader

Yazar: Arif Arslaner

1994 yılında ilahiyatı bitirdikten sonra medrese eğitimine devam etti. 2012 yılında 2. üniversite olarak hacettepe üniversitesinden mezun oldu. Bilgisayar programcılığına ve ingilzceye ağırlık vererek sertifikalar aldı. 3. üniversite olarak Kamu yönetimi okudu. Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de bir yaşının olmadığını bize göstermiş oldu...Hâlâ Din kültürü öğretmeni olarak öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyor... Eserleri: Sorularla Öğreniyorum (2020)

Bir cevap yazın